Deze website biedt informatie over de diensten en producten die worden geleverd door Stylinghome, gevestigd Robert Kochlaan 5, 7415 EM Deventer. Hoewel Stylinghome de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van de informatie op deze website en de actualisering daarvan, kan Stylinghome niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig juist, compleet en actueel is.

Stylinghome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie vermeld in deze website of het vertrouwen daarop of van handelingen die op basis daarvan worden verricht, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Stylinghome.

De informatie en inhoud van deze website dient niet te worden beschouwd als een professioneel advies. U wordt geadviseerd geen handelingen te verrichten op basis van de vermelde informatie, zonder voorafgaand professioneel advies van ons in te winnen. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van deze website geheel voor uw eigen risico is.

Alle inhoud van de website en in het bijzonder alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.  

Op veel onderdelen van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten van Stylinghome en van derden. De tekeningen, foto’s, teksten en andere grafische elementen van de website zijn bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermd.

Het is dan ook niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Stylinghome enig onderdeel van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken en/of te wijzigen.

Stylinghome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites van derden die gelinkt zijn aan de website van Stylinghome, of voor een pagina daarvan.

25 januari 2022